top of page

historia med anor från 1200-talet

Sjötorps Säteri har anor från 1200-talet

Stenåldersfynd har gjorts på ägorna och gården omnämnes för första gången i RAP = pergamentsbrev i Riksarkivet. Här stavas namnet Siöthorp och betyder ”Nybygget vid sjön” (Sjötorpssjön, som ligger alldeles bredvid gården). Sjötorp ägdes då av ätten Mats Larsson, adlad Kafle, och stannade i denna släkt cirka 300 år till 1751. I Jordaboken 1663 nämnes Sjötorp Frälse Säteri.

Vid ombyggnaden av skorstensmurarna i slutet av 1930-talet fann man en kalkstensplatta med Kafles vapen uthugget. Då huvudbyggnaden renoverades år 1955 murades plattan in som blickfång i den öppna spis, som murades där husets ursprungliga eldhärd varit belägen.

Mot kyrkväggen av Larvs kyrka står två stora skifferhällar resta, där i kroppsstorlek har inhuggits Mats Kafle med hustru och barn. Hällarna har troligtvis varit gravstenar, som rests mot kyrkväggen efter gravens utplånande.

Mats Kafle var inbjuden Till Gustaf Wasas bröllop. När Västgötaherrarna senare gjorde uppror mot Gustaf Wasa, tog Mats parti för konungen. Som hämnd härför lär Sjötorp ha blivit plundrat och bränt av hans avundsmän. Närmare detaljer härom och om Kafles släkt samt om Sjötorp i övrigt finns i Erik Tunelds ”GEOGRAFI öfver konungariket Sverige, Westergöthland” tryckt 1833, samt ”Historiskt - Geografiskt LEXIKON öfver Sverige” tryckt 1865.
Sant är emellertid att Sjötorp efter brand på nytt byggdes upp på de gamla källarvalven. Det blev ett envåningshus med valmat tak.

1813 var en Major Gyllenhaal ägare till Sjötorp. Han tog dit ett kompani soldater, som fick gräva den branta lutningen ner mot sjön till tre terasser, som fick ett underbart läge rakt mot söder.


1854 sålde Gyllenhaal Spaakens Tegelbruk, som hörde till gården. Bruket låg nära Lidan vid Björnabro.
1858 såldes gården till Carl Emil Noring. Till gården hörde då ett kronobränneri, och det har berättats att hur det kom långa karavaner med hästfordon från hela Västgötaslätten med säd och potatis för brännvinsbränning. Den färdiga spriten fraktades med hästfordon under stark bevakning till Göteborg. Avfallsprodukterna benämndes drank och fick rinna ut i en väldig grop som grävts i marken. Hit kom på helgdagskvällarna drängar och torpare för att dricka av dranken och fylla och slagsmål hörde då till ordningen.


Carl Emil Noring byggde om huvudbyggnaden på Sjötorp till nuvarande utseende. Han tog bort det valmade taket, höjde huset till 2 våningar samt byggde på en vindsvåning. Efter Carl Emil ägdes Sjötorp av sonen Carl Gustaf som år 1924 sålde gården till Lantbrukare Erland Gustafsson som flyttade över från Kartagården, Borga, i Larv.
Sjötorp brukades av tredje generationen Gustafsson, Carl Eric Gustafsson med familj, fram till 2014 då gården såldes till nuvarande ägare Mikael Jämtenius.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägarlängd för Sjötorp

1453 Nanne Kerlingh

1500-talets första hälft Mats Larsson Kafle

1500-talets andra hälft Erland Larsson Kafle

1610 Matts Erlandsson Kafle, Erland Mattsson Kafle, Hans Mattsson Kafle

1689 Axel Hansson Kafle

1700-talets början Hans Axelsson Kafle, Kapten Joh. Ridderbjelke, gift med Hans Kafles dotter

1751 Ottiliana Wellington, änka efter Riksrådet, Greve Sv. Lagerberg Därefter hennes son, Greve Ad. Otto Lagerberg

1772 Överjägmästare Miles Fleetwood, måg till Otto Lagerberg

1813 Major L. Gyllenhaal Kapten Erik Drakenberg

1858 Carl Emil Noring

1911 Trävaruhandlare C J Johnson, Örebro

1913 Carl Gustaf Noring

1923 Handlaren Bolander i Tråvad

1924 Erland Gustafsson, Kartagården, Larv

1958 Sonen Gunnar Gustafsson och hans 6 syskon

1968 Carl Eric Gustafsson, son till Gunnar ovan.

2014 Mikael Jämtenius

Följ oss

bottom of page